Randevu: 0533 721 00 99

Arnavutköy Mah. Eğlence Sk. No: 10 Beşiktaş/İstanbul

Pazartesi -Cuma: 08:00 - 19:00 Cumartesi: 08:00-12:00

+ Online diyet seçenekleriyle

Zerdeçal

Zerdeçal, büyük yapraklı sarı çiçekli, yumrulu, çok yıllık otsu ve acı tada sahip bir bitkidir.Asya bölgesinin tropik ve subtropik bölgelerinde yetişir. Turmeric, Curcuma longa, Zerdeçöp, Hint safranı olarak da bilinmektedir. Keşfi yaklaşık iki yüzyıl öncesine dayanmaktadır. En yüksek antioksidan kapasitesi olan baharatlardandır. Tıbbi kullanımının 6000 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir.  Karbonhidrat- Protein- yağ- Su – Posa, B grubu vitaminleri (B12 hariç) ve E-C-K vitaminlerini; kalsiyum, potasyum, demir, bakır, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, sodyum ve çinko minerallerini belirli miktarlarda bulundurur.

Kurkumin, doğal sarı renkli bir pigmenttir. Lipofiliktir. Suda çözünürlülüğü zayıftır bu sebeple biyoyararlanımı düşüktür. Yapılan çalışmalar soncunda, biyoyararlanımı arttırmak için zeytinyağı ve karabiber ile birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Kurkuminin birden çok terapötik kullanım alanı mevcuttur (antioksidan, kemoterapötik, kemopreventif, antilipidemik, antikanser, antidiyabetik, antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuvar).  Yapılan çalışmalar sonucunda kardiyovasküler ve gastrointestinal sistem hastalıkları, nörolojik ve nörodejeneratif hastalıklar, diyabet, kanser, obezite, deri ve karaciğer hastalıkları üzerine etkisi olduğu görülmüştür ancak etkilerinin kesinleştirilmesi için insanlar üzerinde daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

10 gönüllü ile kurkuminin sağlıklı insanların serum lipid profili üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan bir haftalık çalışma boyunca gönüllülere günde 0,5 gram kurkumin verilmiş ve sonuçlar incelendiğinde toplam serum kolesterolünün %12 düştüğü, HDL kolesterolün ise %29 arttığı ancak serum trigliserit seviyelerinde anlamlı bir değişim olmadığı görülmüştür. Ancak çift kör, plasebo kontrollü, randomize, 6 aylık bir çalışmada ise hastalar oral kurkumin dozuna göre plasebo, 1 g ve 4 g kurkumin verilenler olmak üzere göre 3 gruba ayrılmış ve kurkuminin serum lipit profili üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 1 ay ve 6 ay sonunda elde edilen verilere bakıldığında her iki dozda da kurkumin tüketiminin toplam kolesterol, HDL, LDL ve triaçilgliserolün serum konsantrasyonlarında anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bu gibi diğer sağlık etkilerinde de birbirleriyle çelişen sonuçlar mevcuttur. Bu sebeple daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

Kurkumin, birden çok mekanizmayı etkilemektedir. Bu sebeple, istenilen tedavi edici etkiyi elde edebilmek için farklı dozlarda kurkumin kullanılması gerekebilmektedir. Yapılan çalışmalarda lipit profili üzerine etkisini görmek için 500 mg; gastrointestinal sisteme etkisini görebilmek için 3.6g; kanser üzerine tedavi edici etkilerini görebilmek için 8-12 g kurkumin tüketilmesi gerektiği görülmüştür. Birçok klinik çalışmada, günde 8-12g kurkumin kullanımının herhangi bir yan etkiye sebep olmadığı saptanmıştır.

Zerdeçalın içerdiği kurkumin bileşiğinden ötürü sağlık üzerine birden çok etkisi vardır ancak doz konusunda herhangi bir standardizasyon sağlanamamıştır.  Bunun sebebi birden çok mekanimaya etki ederek, farklı etkiler yaratmasıdır. Tüketimine bakıldığında, baharat olarak yemeklere eklemek hedeflenen dozları sağlayamamaktadır. Bu sebeple supplement olarak kullanımının biyoyararlanımı daha yüksek olmaktadır.

Comments are closed.